Kurzy anglického jazyka

Angličtina pre najmenších Mini Magic

Je určená pre deti vo veku od 3 do 5 rokov. Vyučovanie prebieha v malých skupinkách, 2- krát do týždňa a trvá 30 minút. Dôraz sa kladie na to, aby sa deti učili cudzí jazyk prirodzeným spôsobom ako svoj materinský jazyk. Hodiny sú vedené hravou formou s využitím moderných učebných materiálov, veselých hier, pesničiek, riekaniek, využívajú sa karty s obrázkami na precvičovanie slovnej zásoby, audiokazety a audio CD. Dôležité je, aby sa dieťa naučilo porozumieť a správne vyslovovať základné slová a slovné spojenia a postupne prejsť do plynulého spájania osvojených výrazov v jednoduchých vetách.

objednať kurz Mini Magic

Angličtina pre deti Magic Wood

Je určená pre deti vo veku od 6 do 10 rokov. Vyučovanie prebieha v malých skupinkách, 2- krát do týždňa a trvá 45 minút. Obľúbené hlavné postavičky sprevádzajú deti cez Magic Wood, kde prežívajú dobrodružstvá, naučia ich pesničky, hádanky, hry. Medzipredmetový obsah pomáha žiakom rozvíjať aj zručnosti z iných predmetov. Dôraz sa kladie na počúvanie, rozvíjanie slovnej zásoby a komunikáciu. Deti postupne prechádzajú z jednoduchých viet na zložité súvetia, sú schopné samostatne prerozprávať príbeh, osvojujú si čítanie a písanie a základy gramatiky. Všetko sa učia nenútenou formou, v uvoľnenej atmosfére.

objednať kurz Magic Wood

Angličtina pre školákov Magic School

Je určená pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl od 11 do 18 rokov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti z anglického jazyka. Kurz je vedený v malých skupinkách, takže ponúka množstvo príležitostí pre konverzáciu, rozvoj všetkých jazykových zručností, prezentácie, hry na slovnú zásobu a gramatiku. Tempo a metodika práce je zvolená na základe veku, jazykovej úrovne a individuálnych potrieb študentov. Vyučovanie prebieha 2-krát do týždňa a trvá 45 minút.

objednať kurz Magic School

Angličtina pre dospelých Magic Life

Kurz je určený pre dospelých, ktorí sa chcú začať učiť angličtinu, ale aj pre tých, ktorí sa už v minulosti učili a majú pocit, že sa im ešte nepodarilo prekonať bariéry v rozprávaní. Hodiny sú vedené v uvoľnenej atmosfére, nenútenou formou a v malých skupinkách. Študenti sú v nich zadelení podľa veku a vedomostnej úrovne. Program je zameraný na slovnú zásobu, jazykové zručnosti, témy, dialógy a komunikačné frázy v rôznych životných situáciách.

objednať kurz Magic Life