Magic Wood - jazyková škola pre deti a dospelých

Jazyková škola Magic Wood ponúka jazykové kurzy pre deti od 3 rokov až po dospelých. Vyučovanie prebieha v malých skupinách od 4 do 10 ľudí v príjemnom prostredí a v uvoľnenej atmosfére. Cieľom je osvojiť si cudzí jazyk zábavnou formou, prirodzeným spôsobom, akým si človek osvojuje materinský jazyk. Prispôsobiť sa požiadavkám klientov, zohľadniť ich vek, vedomostnú úroveň a postupne odstraňovať bariéry v komunikácii, čomu sú prispôsobené aj učebné materiály, odlišné od zaužívaných v školskom prostredí. Kurzy budú prebiehať v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách.

Školský rok 2023/2024

Začiatok kurzov od 06.09.2023

  • Príprava na maturitné skúšky z angličtiny
  • Kurzy pre firmy

  • Nahlásiť sa na kurzy môžete telefonicky, e-mailom alebo osobne.